...

Dirk Van Raemdonck publiceerde zijn onderzoeksresultaten in het tijdschrift Applied Cardiopulmonary Pathophysiology (*). Hij stelde vast dat longen van patiten met neuromusculaire aandoeningen zoals ALS die overleden door euthanasie bijzonder geschikt zijn als donororganen. Het kwam in Belgial zeven keer voor dat iemand die om euthanasie vroeg ook voorstelde om orgaandonor te worden.OnbegripDe mensen die hun longen afstonden, hadden een ernstige aandoening maar hun organen waren verder gezond, zegt Van Raemdonck. "Je kunt met het blote oog zien dat de longen gezonder zijn omdat er een goede zuurstofuitwisseling is geweest. Dat maakt euthanasiedonoren beter geschikt dan hersendode patiten. Als patiten hersendood zijn na een ongeval treedt vrij snel een ontsteking op, die ook de longen aantast."De euthanasiedonoren hadden zelf voorgesteld om donor te worden. Om belangenvermenging te voorkomen was het team dat de euthanasie uitvoerde niet hetzelfde als het transplantatieteam. "We mogen mensen die euthanasie vragen niet moreel verplichten om ook donor te worden", aldus Van Raemdonck, die zijn onderzoek als een "medische doorbraak" bestempelde. In Het Nieuwsblad voegde hij er wel aan toe dat de resultaten uitwijzen dat het aantal orgaandonoren van dit type kan uitbreiden. "Dat is ook nodig want er staan in ons land honderden patiten op een wachtlijst voor een orgaantransplantatie." Van Raemdonck en zijn donorlongen haalden de buitenlandse pers. Maar de overheersende teneur is er een van horror en onbegrip. "Het is ongelooflijk hoe in Belgihet verzamelen van organen van dode patiten de normaalste zaak van de wereld is. In dat land doen dokters zaken die hun collega's in de meeste andere landen afschuwelijk vinden", zeggen Britse artsen.Tegen hun wilE van hen, Dr. Peter Saunders, zegt in The Daily Telegraph erg bezorgd te zijn over wat er gaande is in Belgi "Gegeven het feit dat de helft van de euthanasiegevallen in Belgiongevraagd zijn, is het maar een kwestie van tijd voor organen worden weggenomen bij patiten die gethanaseerd worden tegen hun wil. De procedure voor het wegnemen van organen zoals ze in het wetenschappelijke artikel wordt beschreven, is huiveringwekkend. De samenwerking die nodig is tussen euthanasieteam en transplantatiechirurgen... alles rond op n dag in Brave New Belgium." Zelfs in de VS ging het nieuws van de euthanasiedonoren niet onopgemerkt voorbij. "Inzoverre euthanasie gelegaliseerd is in Belgi valt het moeilijk in te zien waarom ze geen organen zouden wegnemen voor transplantatie", zegt Ana Iltis, directeur van het centrum voor biomedische gezondheid aan Wake Forest University in North-Carolina. "Mensen moeten dan even slikken, maar eenmaal je aanvaardt dat artsen mensen doden, lijkt het een logische verdere stap dat artsen ook organen 'oogsten' voor transplantatie."Delicaat terreinZonder het schijnbaar zelf te beseffen, wagen de transplantatiechirurgen van het UZ Leuven zich op een delicaat terrein. Want waar eindigt de dood van de ene en waar begint het leven van de andere? Is het bijvoorbeeld ondenkbaar dat zwakke patiten verscheurd door de morele druk op hun schouders om euthanasie gaan vragen vanuit het besef dat hun organen dan "nuttiger" besteed kunnen worden?