...

Wachtposten zijn verkwisting door overcapaciteit: de reeds gefinancierde en uitgeruste praktijken zijn voorhanden. Ze zijn duur : al snel 300.000€ per jaar voor een systeem dat weinig oplost - zij het de onderbemanning van ons korps. Het aantrekken van externe artsen is slechts een noodoplossing, die imago verlagend is en de band huisdokter-patiënt nog verder onpersoonlijk maakt. Laten we aan vakpromotie doen bij de laatstejaars om het heerlijke huisartsenlandschap in te stappen en zo de werklast in de regio's te verdelen. Ze vormen ouderwetse centralisatie en controle. Een netwerk wordt autonoom en gemakkelijk gerund. Als je op zondag van thuis uit werkt, kun je tenminste nog eens tussendoor een boterhammetje eten met de kinderen. Ze zijn een logistieke draak die huisdokters dwingt in geregel en paperassen - tot er een manager nodig wordt die opnieuw veel geld kost. Velen wantrouwen de vergoeding (soms 30€ bruto per uur!), de verplichting om een huishoudelijk reglement te tekenen en de afhankelijkheid van de kring. Het heeft aan alle artsen al geld gekost. Enkele wachtposten sluiten nu soms al 's nachts wegens geen geld. Dat gaat allemaal in tegen goed bestuur en probleemoplossing vanuit de basis. Het argument 'veiligheid' is overroepen. Angst om overvallen te worden is een self fulfilling prophecy: waar je angst voor hebt, gebeurt. Wat moeten vrouwelijke parkingcontroleurs, militairen of wijkverpleegsters dan niet vinden als het buiten donker is? Vervrouwelijking van het beroep mag niet betekenen neurotisering/kostenstijging/blokkering. Patiënten kunnen met 1733 gewoon vernemen waarnaartoe - anders heb je overbevolking en nachtwinkelfenomeen. De mensen gaan ons beschouwen als kleine kinderen en uitzuigers van de staat: 6.000€ per weekend om de deur nog maar open te doen. De huisartsen in regio Mortsel zijn ongeveer 16 keer van wacht, waarvan zes keer 's nachts en drie keer een dag in het weekend. Dat is toch absoluut niet onoverkomelijk? Wat moeten de specialisten dan zeggen? Zij die zich ergens vestigen in functie van een wachtpost moeten we maar eens streng toespreken. Was huisdokter worden voor watjes? Het is niet zeker of een collectivistisch geldverslindend idee op den duur werkt. Er wordt nu gedacht aan '10.000 burgers' praktijken met nadruk op preventie en jawel, netwerking. Wachtposten met hun curatieve overconsumptie passen hier alvast niet in. Wij pleiten op termijn voor een afbouwprogramma van alle wachtposten als het regionaal contingent opnieuw ingevuld is.