...

Ze stelden vast dat 70% van de vrouwen die bij het begin van hun zwangerschap gestopt waren met roken, weer begon te roken in het jaar dat volgde op de geboorte. Van die vrouwen begon 67% minder dan drie maanden na de bevalling weer te roken, en zes maanden na de bevalling was dat al 90%. De onderzoekers gingen na welke factoren invloed hadden op de evolutie van het rookgedrag van die vrouwen, zoals de inname van andere genotsmiddelen en een rokende partner. Daaruit bleek dat alleen het borstvoeding geven werkelijk bescherming bood tegen een toename van de tabaksconsumptie na de bevalling. De vrouwen die hun baby 90 dagen of langer borstvoeding hadden gegeven, rookten minder dan de vrouwen die minder lang of helemaal geen borstvoeding hadden gegeven. Gezien die resultaten en aangezien roken na de bevalling even schadelijk is voor het kind als tijdens de zwangerschap, omdat het passief meerookt, raden de auteurs van deze studie aan om toekomstige moeders aan te moedigen om borstvoeding te geven en hen daarbij ondersteuning te bieden, minstens tijdens de eerste drie maanden.