...

E van de voordelen van borstvoeding is een lager risico op postneonatale sterfte. Maar beschermt borstvoeding ook specifiek tegen wiegendood? Dat was tot voor kort onduidelijk wegens tegenstrijdige gegevens.Fern Hauck (University of Virginia, Charlottesville, Virginia) en collega's voerden een meta-analyse om een duidelijker zicht te krijgen op het verband tussen borstvoeding en wiegendood. Ze gingen op zoek in de literatuur (1966-2009) en hielden uiteindelijk 18 studies over voor hun analyse.Promoten De onderzoekers kwamen tot de bevinding dat borstvoeding beschermt tegen wiegendood, en dat dit effect meer uitgesproken is bij kinderen die exclusief borstvoeding krijgen. De auteurs suggereren om de aanbeveling om kinderen borstvoeding te geven, op te nemen in het lijstje van andere maatregelen die kunnen helpen om wiegendood te voorkomen. Maar ook los daarvan moet borstvoeding volgnes Hauck gepromoot worden omwille van de vele voordelen voor moeder en kind.