...

Om tot die conclusie te komen analyseerden wetenschappers van de Northwestern University het CRP-gehalte (C-reactief proteïne) in bloedstalen van 7.000 jonge volwassenen tussen 24 en 32 jaar afkomstig uit verschillende sociale milieus. CRP wordt hoofdzakelijk door de lever geproduceerd en komt voor in geval van een ontsteking. Het kan worden beschouwd als een voorspeller van een hartziekte indien er hoge waarden in het lichaam worden aangetroffen. De onderzoekers stelden vast dat wie als baby borstvoeding kreeg, op volwassen leeftijd een veel lager CRP-gehalte had in vergelijking met wie geen borstvoeding had gekregen. Het gehalte ligt 20% lager wanneer er gedurende ten minste drie maanden borstvoeding werd gegeven en zelfs 30% lager indien de borstvoeding minstens een jaar duurde. Tot slot ontdekten de auteurs van het onderzoek ook dat voor elke stijging van het geboortegewicht met een pond (ongeveer 450 gram) het CRP-gehalte 5% lager was. (referentie: Proceedings of the Royal Society B, 23 april 2014, doi: 10.1098/rspb.2013.3116)