...

Borstvoeding heeft niet alleen voordelen voor de baby, maar ook voor de moeder. Uit het onderzoek blijkt dat borstvoedende moeders een buffer opbouwen tegen verschillende stressoorzaken. Daarnaast geeft het de vrouwen extra moed als ze zichzelf of hun kind moeten verdedigen. Nadeel is wel dat als ze zich verdedigen, dat vaker op een agressieve manier zal zijn. Zoals ratten en hertenDit gedrag staat bij zoogdieren bekend als 'borstvoedingsagressie' of 'moederlijke verdediging'. Vrouwelijke zoogdieren zoals onder andere ratten, leeuwen, herten, beren en schapen vertonen meer agressie in de periode dat ze hun jongen zogen. Het is het eerste onderzoek dat gelijkaardig gedrag vaststelt bij de mens.Aan de studie namen drie groepen van vrouwen deel, waaronder 18 borstvoedende moeders, 17 moeders die kinderen voedden met flessenmelk en 20 kinderloze vrouwen. Elke vrouw legde enkele taken af tegen een assistent die opzettelijk onbeleefd uit de hoek kwam. Als de vrouwen hun takenronde wonnen, mochten ze hun frustraties met geluid uitwerken op hun tegenstander. Daaruit bleek dat de borstvoedende vrouwen een kreet voortbrachten die dubbel zo luid en lang was als die van de andere vrouwen.Lagere bloeddruk Tijdens het onderzoek werd ook de stress gemeten aan de hand van bloeddrukmetingen. Borstvoedende moeders vertoonden een bloeddruk die 10 punten lager lag dan de moeders die flessenvoeding geven, en 12 punten lager dan de kinderloze vrouwen.Onderzoek bij niet-menselijke zoogdieren had al uitgewezen dat borstvoeding de moeders in staat stelt om defensief agressief op te treden doordat het lichaam reageert op angst, een fenomeen waardoor de moeder en haar jongen meer kans op overleven hebben. De lage bloeddruk bij de vrouwen toont aan dat hetzelfde mechanisme ook op toepassing is bij mensen.