...

Vandaag wordt in ons land de eerste 'breast reconstruction awareness day' of BRA-day georganiseerd. Voor alle geïnteresseerden zijn er die dag in acht grote ziekenhuizen informatievergaderingen met artsen en ervaringsdeskundigen. Ook bekende Vlaamse dames die met borstkanker geconfronteerd waren, nemen er aan deel. Borstkanker blijft de meest voorkomende kanker bij vrouwen en treft in ons land één vrouw op de acht, een Europees record. De diagnose wordt in België jaarlijks bij zo'n 9.000 patiënten gesteld, en vaak op jongere leeftijd. Hoe langer hoe meer vrouwen worden dus ook geconfronteerd met de vraag of ze na een volledige of partiële mastectomie tot een borstreconstructie met eigen weefsel kunnen overgaan. Welke keuzes bieden zich aan, wat zijn de risico's, hoe verloopt zo'n ingreep en wie komt er voor in aanmerking? Om aan de betrokkenen de juiste informatie te bieden werd in Canada en de Verenigde Staten voor het eerst in 2011 een BRA-day georganiseerd. Het initiatief is nu ook naar Europa overgewaaid. Het gaat uit van de stichting 'Beautiful after Breast Cancer', een non-profit organisatie opgericht door plastich chirurg Prof. Phillip Blondeel (UZ Gent) en Annette Porter, met de medewerking van artsen, ex-patiënten en sympathisanten uit verschillende landen. De stichting wil aan alle patiënten de juiste informatie bezorgen over de verschillende technieken en mogelijkheden van borstreconstructie. Een goede voorlichting maakt immers integraal deel uit van het genezingsproces.Primair of secundairBij borstkanker zijn de oncologische aspecten van de aandoening uiteraard prioritair. Elk geval dient afzonderlijk te worden geëvalueerd, maar een anatomisch herstel van de borst hoeft in geen geval met de oncologische behandeling te interfereren. Een borstreconstructie kan zowel primair plaatsgrijpen, dus tijdens dezelfde operatieve sessie als de resectie, als secundair, hetzij enkele maanden of zelfs jaren nadien. Beide procedures hebben voor- en nadelen, die tussen patiënt en arts(en) dienen te worden afgewogen. Voor de reconstructie onderscheidt men twee belangrijke groepen technieken: herstel door middel van implantaten of door gebruik van lichaamseigen weefsel. Indien heel wat borst- en thoraxweefsel werd weggenomen, gaat de voorkeur naar de laatste methode. Ook hier zijn de technieken fors geëvolueerd, gaande van gesteelde huidflappen uit de buikwand, gluteale streek of rug, tot vrije huidflappen met microchirurgische hechting van de vaatsteel. Belangrijk is wel te weten dat een borstreconstructie hoegenaamd geen aanleiding geeft tot meer recidieven in loco noch het risico op metastasering verhoogt. En ongeacht de toegepaste techniek worden de onkosten grotendeels door het ziekenfonds terugbetaald. Het gaat hier immers om een reconstructieve, en niet om een zuiver esthetische ingreep. Een voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer is niet vereist. Die hoeft allen zijn fiat te geven voor de jaarlijkse terugbetaling van implantaten. InformatiesessiesEen borstreconstructie kan het eigenbeeld van de patiënte sterk verbeteren. De wisselende gemoedsstemmingen van angst, verslagenheid, opstandigheid en depressie kunnen na een anatomisch herstel beter worden overwonnen. Een gemutileerde of afwezige borst zal de vrouw er steeds blijven aan herinneren dat zij aan borstkanker leed. Om het belang van de BRA-day te benadrukken, verlenen 15 bekende Vlaamse dames, van wie sommigen borstkanker hebben gehad, hun steun aan de eerste BRA-day in België. Op 17 oktober hebben in een aantal grote ziekenhuizen gratis informatiesessies plaats, waarbij specialisten rechtstreeks in gesprek gaan met patiënten, zorgverleners en andere geïnteresseerden. De deelnemende centra zijn: Antwerpen (UZA en ZNA Middelheim), Brugge (AZ Sint Jan), Genk (Ziekenhuis Oost-Limburg), Gent (UZ), Leuven (UZ), Brussel (CHU Brugmann), Liège (CHU Sart -Tilman) en Ottignies (Clinique St-Pierre). Ook artsen uit andere centra zullen in sommige deelnemende ziekenhuizen aanwezig zijn. Praktische info met uur en locatie van de sessies vindt u op de website www.keycommunications.be