...

De resultaten van het KCE-rapport kunt u in de Artsenkrant vandaag lezen. In een notendop: een patiënt met borstkanker die in een niet als borstkliniek erkende dienst behandeld wordt, heeft 30% meer kans om binnen de vijf jaar aan de ziekte te overlijden dan een patiënt die in een erkende borstkliniek behandeld wordt. Volume speelt nog een grotere rol. In een centrum dat minder dan 60 borstkankerpatiënten per jaar behandelt is de kans op overlijden aan de ziekte binnen vijf jaar 44% hoger dan in een 'groot' centrum dat 125 patiënten of meer behandelt.Ook in 'middelgrote' centra, die tussen de 60 en 125 borstkankerpatiënten behandelen, ligt de kans op overlijden 30% hoger dan in een groot centrum. Dat omvat dus ook de centra die als satellietkliniek erkend zijn.Minister Vandenbroucke geeft aan dat hij het landschap op termijn wil hervormen. Alleen erkende coördinerende centra zullen in de toekomst nog een "individueel behandelplan voor borstkanker" kunnen opstellen (een MOC organiseren, dus) en chirurgie voor borstkanker kunnen uitvoeren. Een satellietcentrum zal dan de follow-up van de borstkankerpatiënt kunnen op zich nemen, en de radiotherapie en chemotherapie toepassen. "Nabije zorg waar mogelijk, gespecialiseerde zorg waar nodig", noemt de minister het."(...) elke ziekenhuiscampus die geen erkenning heeft, zou in de toekomst een samenwerking moeten afsluiten met een erkende borstkliniek", zo geeft Vandenbroucke nog aan.Door MOC's voor borstkankerpatiënten nog alleen in erkende borstklinieken toe te laten, volgt de minister een aanbeveling van het KCE-rapport op.Het KCE beveelt ook aan de satellietcentra op te doeken. Ziekenhuizen die een erkend basisprogramma voor oncologie hebben, kunnen dan de follow-up organiseren van borstkankerpatiënten, en radiotherapie en chemotherapie uitvoeren, op voorwaarde dat ze samenwerken met een erkend coördinerend borstkankercentrum.Maar Vandenbroucke overweegt niet het afschaffen van de erkenning van satellietklinieken.Een erkenning van een borstkliniek geldt alleen voor de ziekenhuiscampus waarop de kliniek gelegen is - ze geldt niet voor andere campussen van het ziekenhuis.Het KCE-rapport meldt dat nogal wat erkende borstkankerklinieken niet komen aan het minimumaantal patiënten dat ze moeten behandelen. Maar Vandenbroucke stipt aan dat het controleren of diensten aan de erkenningsvereisten voldoen, een bevoegdheid is van de deelstaten.De erkenningsnormen veranderen kost een wetswijziging en vraagt dus tijd. Bepalen dat een MOC of een chirurgische behandeling alleen in een erkend centrum kan plaatsvinden, vraagt tijd. Het Riziv pikte de wens van de minister op en kondigt op zijn website aan alles tewerk te stellen om zo snel mogelijl de terugbetalingsregels aan te passen zodat alle erkende borstklinieken terugbetaalde zorg kunnen aanbieden aan borstkankerpatiënten.De lijst met erkende borstklinieken staat nu (sinds een goede week) op de website van de FOD Volksgezondheid zodat iedereen, ook patiënten, die kunnen raadplegen.De minister doet een beroep op de ethiek van artsen. Hij vraag artsen om patiënten correct door te verwijzen. Hij vraagt ziekenhuizen hun diensten geen namen te geven die tot verwarring kunnen leiden, of misleidende publiciteit te maken.