...

Prof. dr. Tjalma lanceert zijn noodkreet in Het Nieuwsblad en De Standaard. "Vrouwen met vergevorderde gezwellen, die nog maar voor de eerste keer op consultatie komen, maken de jongste tijd 15 tot 20% van de diagnoses uit", zegt hij. Volgens dr. Tjalma laten vrouwen zich minder screenen, "sinds de waarschuwing van huisartsen dat de screeningsstralen gevaarlijk zouden zijn."CharlatansEn de Antwerpse prof laat het daar niet bij. "Huisartsen hebben de indruk gewekt dat wij toch maar charlatans zijn, terwijl zij nog nooit een wetenschappelijk artikel schreven over borstkanker. Ze houden vrouwen weg van de screening en ondertussen kan de kanker zich ongestoord ontwikkelen." Dr. Wiebren Tjalma roept vrouwen op de aandacht niet te laten verslappen en vanaf hun vijftigste tweejaarlijks hun borsten te laten screenen.VerontwaardigdDe uithaal is bij huisartsen niet in dovemansoren gevallen. De artsen reageren erg verontwaardigd. Professor Dirk Devroey, hoofd van de dienst Huisartsengeneeskunde aan de VUB, tweet: "Bericht dat toename vergevorderde #borstkanker fout is van #huisartsen is incorrect, tendentieus en wetenschappelijk niet onderbouwd: shame." Huisarts Rufij Baeke vult aan: "Meer jonge vrouwen getroffen door borstkanker. Diezelfde specialist beschuldigt nu "huisartsen " := ten onrechte!"VertrouwenOok erg boos is huisarts dr. Leo Adam, gewezen voorzitter van Uhak. Hij kroop in zijn pen, voor een reactie in Artsenkrant. "Als afgevaardigde van alle huisartsen uit de regio Antwerpen heb ik enkele jaren gezeteld in het MOCA (medisch oncologisch centrum Antwerpen), om te pogen de stem van de huisartsen te laten horen in het universitair milieu. Ik heb nooit een huisarts horen zeggen dat prof. Tjalma of zijn collega's "charlatans" zijn. Ik denk ook niet dat het nodig is dat huisartsen een wetenschappelijk artikel schrijven over borstkanker. Trouwens, er zijn wel huisartsen die wetenschappelijke artikels publiceren.""Het is niet onze taak om te publiceren, maar wel om te zorgen voor een goede screening en dat gebeurt, onafgezien van de niet altijd eenvormige boodschappen die ons bereiken uit de academische wereld", gaat dr. Adam verder. "Misschien moet de professor eens in eigen "boezem" kijken vooraleer voorbarige conclusies de wereld in te sturen en vrouwen het vertrouwen in hun huisarts te ontnemen."KlakkeloosHet is volgens dr. Adam ook "onbegrijpelijk" dat kwaliteitskranten zoals De Morgen en De Standaard "klakkeloos" de uitspraken van een professor, specialist in borstkanker, in hun krant publiceren zonder de wetenschappelijke achtergrond, "waar ook zo dikwijls ten onrechte mee gezwaaid wordt", te onderzoeken."Dit komt niet ten goede aan de vrouwelijke patiënt die op de eerste plaats haar vertrouwen in haar huisarts dient te bewaren", besluit dr. Adam. Borstkankerscreening blijft dus een hot issue. Bijna twee maanden geleden riep dr. Ann Van den Bruel op een halt toe te roepen aan "de overconsumptie" van screenings, die volgens haar meer nadelen dan voordelen zou hebben. Ook dat zorgde voor een storm aan reacties.Ondertussen heeft UZ Antwerpen haar excuses aangeboden aan de huisartsen.