...

Het is even schrikken. Dr. Ann Van den Bruel, huisarts, onderzoekster in Oxford, medeauteur van nogal wat KCE-rapporten, door de Vlaamse overheid gevraagd om de projecten van Flanders' Care te begeleiden,... laat in de krant weten dat zij, over enkele jaren, niet zal deelnemen aan de Vlaamse borstkankerscreening.OverbehandelingVolgens haar levert die screening niet voldoende voordelen op. Er worden wel geregeld tumoren ontdekt, maar men weet dan niet of die ooit effectief in een invasieve dodelijke aandoening zullen ontaarden. Het gevolg is dat vele vrouwen worden overbehandeld - dat is voor een aandoening die zich veelal niet verder ontwikkelt.Over het aantal sterftegevallen door borstkanker die de screening kan voorkomen bestaat er discussie. Volgens dr. Van den Bruel weegt dat niet op tegen de sterfte door mogelijke complicaties: borstkankerscreening heeft geen effect op de globale sterfte.Sterfte door borstkanker verminderenDomus Medica, de gynaecologenvereniging VVOG, het Centrum voor Kankeropsporing en de Belgische Vereniging voor Radiologie reageren met een eigen opiniestuk. Ze stellen dat Anne Van den Bruel appelen met peren vergelijkt, als ze ter ondersteuning van haar argumenten naar Amerikaans onderzoek verwijst. De Vlaamse borstkankerscreening wordt volgens de regels der kunst georganiseerd: met een dubbele lezing, en in de leeftijdsgroep die er het meeste voordeel uit haalt. Dat reduceert het risico van overbehandeling.De onschuldige tumoren (DCIS of 'ductale carcinomen in situ') groeien in 30-50% van de gevallen overigens wel uit tot invasieve, levensbedreigende tumoren. De tumoren die met screening ontdekt worden, kunnen bovendien in 75% van de gevallen met een borstsparende ingreep worden behandeld.Een recente Cochrane-review wees uit dat borstkankerscreening in de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar de sterfte gerelateerd aan die aandoening met 23% reduceert, zo haalt het stuk nog aan.Zelf de afweging makenEen tweetal weken geleden bracht het KCE een document uit met voorlichtingsmateriaal voor de screening. Dat materiaal illustreert duidelijk de voor- en nadelen van screening. Het moet vrouwen helpen om zelf te beslissen of ze aan het bevolkingsonderzoek deelnemen of niet. Onder meer de Stichting tegen Kanker en de Vlaamse Liga tegen kanker verwijzen naar dit materiaal in nog een andere reactie op het stuk van Ann Van den Bruel.Elke vrouw moet haar eigen keuze maken, onderstrepen de auteurs. Een persoonlijke keuze mag niet veralgemeend worden. En ze besluiten: "Het gratis bevolkingsonderzoek naar borstkanker, dat alle vrouwen (zonder een specifiek of familiaal risico) tussen de 50 en 69 om de twee jaar een borstonderzoek aanbiedt, is voor ons nog steeds een nuttige dienstverlening in het licht van onze huidige kennis. We moeten uiteraard wél aandachtig blijven voor een evolutie van onze kennis!"