Het bekroonde geneesmiddel Trodelvy® wordt gebruikt bij de behandeling van inoperabele of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Het gaat hier over een agressieve tumor gekenmerkt door een snelle ziekteprogressie, een zeer ongunstige prognose en een gebrek aan adequate behandelingsopties.

Wim Eeraerts (Gilead) krijgt de medaille uit handen van juryvoorzitter Yves Beguin., JDB
Wim Eeraerts (Gilead) krijgt de medaille uit handen van juryvoorzitter Yves Beguin. © JDB

De jongste jaren werden er in dit behandelingsdomein nieuwe doelgerichte geneesmiddelen ontwikkeld die echter slechts bij een beperkt aantal patiënten kunnen worden toegediend. Voor de andere patiënten was er enkel chemotherapie met een beperkte werkzaamheid en toepasbaarheid, lage responspercentages, ernstige bijwerkingen en een ongunstige weerslag op de levenskwaliteit. Vergeleken daarmee zorgt Trodelvy® voor een statistisch significante en klinisch betekenisvolle verbetering van de algehele overleving. Met het nieuwe medicijn komt een groter aantal patiënten in aanmerking voor een bijkomende actieve behandeling.

Farapulse

Boston Scientific kreeg de Galenusprijs voor het medisch hulpmiddel Farapulse, een behandeling van voorkamerfibrillatie. Thermale ablatie is momenteel de gouden standaard voor de behandeling van medicatieresistente voorkamerfibrillatie. De techniek kan echter resulteren in ernstige complicaties zoals oedeem, intramurale bloeding en microvasculaire schade.

Farapulse behandelt voorkamerfibrillatie met pulsed field ablation. In tegenstelling tot de klassieke thermische methoden is Farapulse weefsel-selectief. Daardoor kan het risico op complicaties door collaterale schade worden vermeden. Bovendien kan pulse field ablation worden uitgevoerd in een paar seconden, waardoor de proceduretijd sterk vermindert in vergelijking met de thermale tijdsafhankelijke procedures.

Moderator prof. Chantal Mathieu, Elke Detre (Boston Scientific) en juryvoorzitter Koen Kas., JDB
Moderator prof. Chantal Mathieu, Elke Detre (Boston Scientific) en juryvoorzitter Koen Kas. © JDB

Ana Beloqui

Tot slot ontving onderzoekster Ana Beloqui (UCLouvain) de Galenusprijs voor haar werk rond het toedienen van peptiden door de mond. Het uitgangspunt is dat geneesmiddelen bij veel chronische ziekten dagelijks moeten worden ingespoten, zonder niet-invasieve alternatieven. Ana Beloqui ontwikkelt nanotransporters opgebouwd uit lipiden, die geladen met een therapeutisch peptide door de darmbarrière kunnen dringen. Er is al veel onderzoek gedaan naar nanopartikels als vehikel voor geneesmiddelen. Uit dit onderzoek blijkt dat nanopartikels ook een actieve rol kunnen spelen bij de behandeling van ziekten.

Onderzoekster Ana Beloqui geeft toelichting bij haar bekroonde werk., JDB
Onderzoekster Ana Beloqui geeft toelichting bij haar bekroonde werk. © JDB
Het bekroonde geneesmiddel Trodelvy® wordt gebruikt bij de behandeling van inoperabele of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Het gaat hier over een agressieve tumor gekenmerkt door een snelle ziekteprogressie, een zeer ongunstige prognose en een gebrek aan adequate behandelingsopties. De jongste jaren werden er in dit behandelingsdomein nieuwe doelgerichte geneesmiddelen ontwikkeld die echter slechts bij een beperkt aantal patiënten kunnen worden toegediend. Voor de andere patiënten was er enkel chemotherapie met een beperkte werkzaamheid en toepasbaarheid, lage responspercentages, ernstige bijwerkingen en een ongunstige weerslag op de levenskwaliteit. Vergeleken daarmee zorgt Trodelvy® voor een statistisch significante en klinisch betekenisvolle verbetering van de algehele overleving. Met het nieuwe medicijn komt een groter aantal patiënten in aanmerking voor een bijkomende actieve behandeling.Boston Scientific kreeg de Galenusprijs voor het medisch hulpmiddel Farapulse, een behandeling van voorkamerfibrillatie. Thermale ablatie is momenteel de gouden standaard voor de behandeling van medicatieresistente voorkamerfibrillatie. De techniek kan echter resulteren in ernstige complicaties zoals oedeem, intramurale bloeding en microvasculaire schade.Farapulse behandelt voorkamerfibrillatie met pulsed field ablation. In tegenstelling tot de klassieke thermische methoden is Farapulse weefsel-selectief. Daardoor kan het risico op complicaties door collaterale schade worden vermeden. Bovendien kan pulse field ablation worden uitgevoerd in een paar seconden, waardoor de proceduretijd sterk vermindert in vergelijking met de thermale tijdsafhankelijke procedures.Tot slot ontving onderzoekster Ana Beloqui (UCLouvain) de Galenusprijs voor haar werk rond het toedienen van peptiden door de mond. Het uitgangspunt is dat geneesmiddelen bij veel chronische ziekten dagelijks moeten worden ingespoten, zonder niet-invasieve alternatieven. Ana Beloqui ontwikkelt nanotransporters opgebouwd uit lipiden, die geladen met een therapeutisch peptide door de darmbarrière kunnen dringen. Er is al veel onderzoek gedaan naar nanopartikels als vehikel voor geneesmiddelen. Uit dit onderzoek blijkt dat nanopartikels ook een actieve rol kunnen spelen bij de behandeling van ziekten.