...

Het onderzoek volgde 97 vrouwen die gemiddeld 55 jaar oud waren. De slaap van de deelneemsters werd gemeten met behulp van een speciale armband (actigraph) die ze gedurende drie dagen aan de pols droegen. In het algemeen brachten ze 's nachts acht uur in bed door, waarvan ze zes en een half uur sliepen. De onderzoekers van de universiteit van Stanford stelden vervolgens een verband vast tussen een goede slaap en een daling van de mortaliteit op zes jaar. Vrouwen met een goede slaap overleefden gemiddeld 68,9 maanden, tegenover 33,2 maanden voor de slechte slapers. Een verhoging met 10% van de kwaliteit van de slaap vertaalde zich in een vermindering van het sterftecijfer met 32% in de loop van de zes jaar die volgden op de diagnose. Het is dus wel degelijk de kwaliteit van de slaap en niet de duur ervan die de overleving verbetert. Het onderliggende mechanisme moet nog worden achterhaald, maar de auteurs schuiven alvast een hypothese naar voren: een verstoorde slaap zou bij patiënten met borstkanker kunnen leiden tot immuundeficiëntie of tot stressreacties die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de daling van de totale overleving. (referentie: Sleep, mei 2014 doi.org/10.5665/sleep.3642)