...

Het betreft een prospectief cohortonderzoek bij vrouwen in de periode 1986-2009. Tussen 1995 en 2005 liep er in Noorwegen een nationale opsporingscampagne waarbij vrouwen tussen 50 en 69 jaar uitgenodigd werden om zich om de twee jaar te laten controleren. Op meer dan 15 miljoen persoonsjaren telden de onderzoekers 1.175 sterfgevallen door borstkanker bij vrouwen bij wie de diagnose was gesteld na een mammografie, en 8.996 sterfgevallen bij vrouwen die dat onderzoek niet hadden gekregen. Na correctie voor leeftijd en andere sociodemografische gegevens, was de mortaliteit 28% lager in de gescreende populatie dan in de niet-gescreende. Uitgaande van dit onderzoek en van de belangrijkste wetenschappelijke publicaties over het onderwerp in kwestie, hebben twee artsen van de universiteiten van Washington en Noord-Carolina een redactioneel artikel geschreven dat nieuwe stof tot discussie oplevert. Zij vinden namelijk dat de huidige gegevens nog altijd ten voordele van systematische screening pleiten en dat er in de beschikbare studies te weinig rekening werd gehouden met ontwikkelingen op het gebied van risicofactoren, technologie en behandelingen. (referenties: (1) British Medical Journal, 17 juni 2014, doi : 10.1136/bmj.g3701) (2) British Medical Journal, 17 juni 2014, doi : 10.1136/bmj.g3824)