...

Ze voegen er evenwel aan doe dat voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van die resultaten. In sommige van de geanalyseerde studies werd immers geen correctie uitgevoerd voor potentiële vertekenende factoren. Verder onderzoek is vereist betreffende de diagnose en de prognose van borstkanker bij vrouwen met een borstimplantaat, noteren ze nog. (referentie: Lavigne E et al. BMJ. 2013;346:f2399)