...

De auteurs plaatsen evenwel een kanttekening bij hun conclusies, aangezien het gaat om een meta-analyse die slechts op een beperkt aantal studies is uitgevoerd.