...

De twee ziekenhuizen samen hebben de symbolische kaap van 1.000 transplantaties van hematopoëtische stamcellen gerond. Een indrukwekkend cijfer, waarmee ze honderden levens hebben gered. Sinds de eerste "autologe" transplantaties die in de jaren zeventig aan het Bordet Instituut werden uitgevoerd, is een spectaculaire weg afgelegd: transplantatie van stamcellen uit perifeer bloed, oprichting van een Belgisch register van beenmergdonoren (dat de patiënten de mogelijkheid biedt om een HLA-compatibel transplantaat te krijgen van niet-verwante donoren), de oprichting van de eerste universitaire navelstrengbloedbanken om het tekort aan donoren op te vangen, de ontwikkeling van een programma van transplantatie van "semicompatibele" hoogrisico-enten voor patiënten voor wie er geen alternatief bestaat, en het gebruik van een nieuwe techniek van extracorporale fotoferese, die zeer nuttig is bij graft-versus-hostreactie. Prof. Bron is erg verheugd over de resultaten en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, met name "dankzij de geringere toxiciteit van conditionering van het transplantaat en een sterke toename van onze kennis van tumorcellen."