...

Vandenbroucke gaf in het één-programma De Zevende Dag aan dat er wel wetenschappelijke grond is voor de vaccinatie van de ouderen residenten in de woonzorg.Om nu voor iedereen van 65 jaar of ouder een boosterinjectie te organiseren, daarvoor ziet de minister nog geen onderbouwing. Of pakweg de 80-plussers die thuis wonen een vaccin moeten krijgen, dat noemt de minister nog een punt van discussie. De Standaard meldt vandaag dat het rapport van de Hoge Gezondheidsraad een gunstig advies zou bevatten voor de vaccinatie van bewoners van woonzorgcentra, en dat de Taskforce Vaccinatie de HGR daarin zou volgen.Wouter Beke hoopt ook dat er snel een beslissing valt over de vaccinatie van bewoners van woonzorgcentra en over de "85-plussers" die thuis verblijven.De vaccinatiecentra zijn al op de hoogte gebracht van deze mogelijke bijkomende acties voor het geven van een boostervaccin, zegt Beke. Maar normaal sluiten die centra half oktober hun deuren.Ook de mobiele equipes die mensen die zich niet kunnen verplaatsen thuis gaan vaccineren, worden vanuit de vaccinatiecentra aangestuurd.