...

Bvas pleit voor een shift naar de huisartsenpraktijken, stelt dokter Marc Moens als commentaar bij de uiteenzetting van Ramaekers op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag: "Maar dan moet de huisarts wel de juiste ondersteuning krijgen." De Bvas bracht maandag 27/9 ook een persmededeling uit waarin het zijn standpunt toelichtte. "De vaccinatiecampagne dreigt te eindigen zoals ze begonnen was", zegt dokter Roel Van Giel (AADM) wanneer hij het over de NCAZ heeft, "sterk geïmproviseerd. Jammer na zoveel voorbeeldige maanden." "De hele zomer vertelt men ons dat de vaccinatiecentra half oktober dicht moeten", vervolgt hij. Wanneer vele centra beginnen de boeken te sluiten, komt plots de opdracht om in de laatste twee weken de patiënten met verminderde immuniteit een booster te geven. En nu vertelt men dat de centra beter open blijven tot eind van dit jaar, om ook de 65-plussers een booster te geven. Wat volgt er nog?" Logistiek is het toch niet evident het vaccin in de huisartsenpraktijk te geven, stelt hij. "Als de patiënt met een vaccin van bij de apotheker komt, welke garantie heb je dat de koudeketen niet doorbroken is. Als je in je praktijk een Pfizer-vial opent voor een eerste vaccin - hoe zorg je er dan voor dat je binnen de zes uur nog zeker de andere vijf of zes prikken kunt zetten?"Timing Ondertussen kwam woensdag 30 september de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid met een preciezere timing voor de boostervaccinatie van 65-plussers op de proppen. De bedoeling is dat iedereen uit die groep tegen het einde van dit jaar zijn extra prik met een mRNA-vaccin zal krijgen, stelt de IMC. (In Vlaanderen alleen zou het al gaan om 1,4 miljoen personen, meldden verschillende nieuwsbronnen).Mensen die de eenmalige dosis van het Janssen-vaccin kregen of twee doses van het AstraZeneca-vaccin zullen het boostervaccin aangeboden worden vanaf 4 maanden na de (laatste) prik. Bij mensen die zijn gevaccineerd met Moderna of Pfizer wordt minstens zes maanden gewacht. "Op die manier wordt iedereen op gelijke voet behandeld", luidt het. 'Gelijke voet' slaat dan blijkbaar op de periode waarin de booster aangeboden wordt.Extra groepen?De IMC Volksgezondheid gaf nog enkele andere precizeringen.Oudere bewoners van assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, patiënten van psychogeriatrische voorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen wordt ook een boostervaccin aangeboden.Aan de groep van mensen met een verminderde immuniteitsrespons wordt ten slotte ook iedereen met het syndroom van Down toegevoegd aan - dus ook de mensen uit die groep jonger dan 65 jaar. Voor andere personen jonger dan 65 jaar, die volledig gevaccineerd zijn, tonen de huidige wetenschappelijke studies aan dat hun bescherming tegen ziekenhuisopname en ernstige ziekte totnutoe nog voldoende hoog blijft. Een booster is voor hen nu dus niet nodig, besluit de IMC. Maar de Hoge Gezondheidsraad, de Taskforce vaccinatie en de IMC volgen het lopende onderzoek op de voet op. Wat vandaag niet is, kan morgen komen...Vrijdag 1 oktober zou de Vlaamse overheid meer details kunnen geven over het openhouden van de vaccinatiecentra.Op het terrein leeft alleszins de verwachting dat de overheid wat meer flexibiliteit vertoont, en dat niet alle flexibiliteit van de mensen - professionals en vrijwilligers - wordt verwacht.