...

Een beetje verrassend was het, omdat minister Vandenbroucke zelf nog ruim een week geleden had laten verstaan dat een boosterprik voor zo'n grote groep nog niet erg waarschijnlijk was. Er werd vooral gekeken naar de 85-plussers.HGRMaar de Hoge Gezondheidsraad kwam toch tot de conclusie dat het veiliger is om nu al alle 65-plusser een extra stimulus van de immuniteit tegen Sars-CoV-2 te geven. Het IMC ging dan eind vorige week over tot de beslissing.De HGR stelt dat een niet verwaarloosbare groep 65-plussers onvoldoende reageert op de basisvaccinatie. Bovendien neemt de immuniteit door het vaccin bij ouderen weer sneller af - waardoor het gevaar voor een ernstige doorbraakinfectie en ziekenhuisopname weer groter wordt.Het is wat in het duister tasten, geeft de HGR toe. De meeste resultaten van onderzoek moeten nog binnenkomen of officieel gepubliceerd worden. Men weet nog niet goed welke test de immuniteit opgewekt door het vaccin juist kan inschatten.De HGR is na alle afwegingen tot de beslissing gekomen dat het het veiligste is om nu tot een booster-infectie van de 65-plussers over te gaan. Het is zo stilaan ook wel al zes maanden geleden dat deze groep de basisvaccinatie heeft gekregen. Een additionele, derde dosis kan eigenlijk al vanaf 28 dagen na de basisvaccinatie.Voor de derde prik wordt een mRNA-vaccin gebruikt, in principe Comirnaty - al kan België ook weer de leveringen van Spikevax aanspreken.Het advies van de HGR staat intussen online.Volgens dat advies kan een derde covidprik ook perfect samen met het vaccin tegen de seizoensgriep worden toegediend.Overigens zal eerst begonnen worden met het geven van een extra prik aan de oudste groep - de 85-plussers.Vaccinatiecentra?Na de beslissing van vorige woensdag door de IMC om alle bewoners van de woonzorgcentra een booster te geven, werkte de Vlaamse overheid al een scenario uit om dit te organiseren (zie schema hieronder).De Coördinerend Raadgevend Arts draagt de eindverantwoordelijkheid over de vaccinatie - inclusief de bereiding en de bewaring - en de registratie daarvan.De vaccinatiecentra - met name de verantwoordelijke van het centrum en de farmaceutisch expert, samen met de populatiemanager - zijn ook betrokken bij de praktische organisatie en de distributie van de vaccins. Maar de opdracht van de vaccinatiecentra stopt normaal gezien op 15 oktober - sommige centra sloten al hun deuren.De grote groep van 65-plussers vóór die datum allemaal een derde prik geven, zal zeker niet mogelijk blijken.De IMC komt deze week overigens nog samen om de eigenlijke timing vast te leggen.Noot: de HGR bekijkt in een volgende fase het belang van een bijkomende prik voor de personen met groter risico van ernstig covid in de leeftijdsgroep van 18 tot 64 jaar. En van de personen die beroepsmatig een groot gevaar op besmetting lopen - lees met name zorgverleners zoals artsen.Dat alles er ook mee rekening houdende dat ons land hoe dan ook gevaar blijft lopen door de pandemie zolang de vaccinatiegraad in de hele wereld niet meer op peil wordt gebracht.