...

Een bofuitbraak in een cohort jonge twintigers zoals recent onder Gentse studenten was volgens experts niet helemaal onverwacht. De vaccinatiedekking in die leeftijdsgroep was niet schitterend. En de bofcomponent beschermt minder goed dan beide andere componenten in het trivalente MMR-vaccin. Kan het model dat Vlaamse onderzoekers recent ontwikkelden en dat onder meer moet toelaten de beschermingsduur van vaccins beter te voorspellen (zie AK 2236) ook hier van toepassing zijn? "Mogelijk wel", zegt Prof. Niel Hens (Centrum voor Statistiek, Universiteit Hasselt), die dit nieuwe model samen ontwikkelde met onderzoekers van het Vaccin en Infectieziekte Instituut (VAXINFECTIO) van de Universiteit Antwerpen. "De theorie van de kort- en langwerkende plasmacellen, waarop het nieuwe model is gebaseerd, wordt alvast niet tegengesproken voor het hepatitis A-virus. Of dit ook voor bof zo is, weten we niet zolang we het niet hebben getest", zegt hij. "Mogelijk is het verhaal voor levend geattenueerde vaccins zoals het bof-vaccin iets genuanceerder. Deze geattenueerde vaccins wekken in ieder geval niet dezelfde immuunrespons op als een dood vaccin. Maar we hebben nu tenminste een kader waarbinnen we zulke zaken kunnen testen aan de hand van de beschikbare data." CouvertureWat de recente bofepidemie betreft, die blijkbaar zowel niet-gevaccineerden als gevaccineerden heeft getroffen, ligt het volgens Prof. Hens binnen de verwachtingen dat het bofvaccin geen 100% bescherming meer biedt op de leeftijd van 20-25 jaar. "Van de bofcomponent weten we dat het de minst goed werkende is in het trivalente MMR-vaccin. De mazelencomponent is de belangrijkste component voor de volksgezondheid." Bovendien wijst Hens erop dat de vaccinatiecouverture voor dit vaccin in de getroffen leeftijdsgroep niet de gewenste graad bereikte, wat maakt dat er voldoende vatbare personen zijn in de getroffen leeftijdsgroep. "Dat wisten we al. Een uitbraak van bof in deze leeftijdsgroep is dus eigenlijk niet zo onverwacht. Het goede nieuws is in ieder geval dat de couverture die we vandaag halen met deze vaccins een stuk beter is, en in principe voldoende is om bof te elimineren. Studies tonen aan dat we het vandaag goed doen, ook ten opzichte van heel wat andere landen." Hepatitis A Maar volgens Prof. Hens zou het zinvol zijn de hypothese van de kort- en langlevende plasmacellen ook te testen voor bof en andere infecties. "Voor hepatitis A, bijvoorbeeld, heeft dit model ons geleerd dat de immuniteit heel lang aanhoudt. We kunnen nu met toch al wat meer zekerheid stellen dat je na een volledige vaccinatie met dit vaccin een lange bescherming geniet, en dat 95% van de voor hepatitis A gevaccineerde personen beschermd blijft tot 23 jaar na de vaccinatie. Dergelijk onderzoek laat ons toe de epidemiologie van hepatitis A in België beter in kaart te brengen, te voorspellen wanneer hepatitis A geëlimineerd zal zijn uit België en welke doelgroepen voor vaccinatie we vooral moeten benaderen om dit te bereiken en zo te houden."