...

In Arendonk, Schilde en Schoten zijn er verschillende dossiers ingediend die waarschijnlijk duiden op bof. "Het gaat hier zeker nog niet over een epidemie, we zijn wel heel vroeg met onze communicatie", verklaart Dr. Koen De Schrijver van de dienst Infectiebestrijding (Toezicht Volksgezondheid Antwerpen). "Er zijn een aantal gevallen gemeld, zowel bij kinderen als adolescenten en volwassenen. De bof wordt ook vastgesteld bij patiten die volledig gevaccineerd zijn, onvolledig of helemaal niet. Het gaat dus over zeer uiteenlopende gevallen die we nu aan het onderzoeken zijn."Vaccin bijsturen?De infectieziekte komt de laatste jaren niet vaak meer voor, maar de besmettingen in de provincie Antwerpen zijn niet uniek. Het voorbije halfjaar zijn er in Nederland 600gevallen van bof geregistreerd en ook in Duitsland zijn er patiten besmet. "Of de besmetting uit Nederland of Duitsland komt overwaaien, moeten we nu uitpluizen. Daarnaast moeten we ons ook de vraag stellen of deze gevallen voortkomen uit een niet-sluitende vaccinatie", legt Dr. De Schrijver uit. Er is namelijk een kans dat de vaccinatie tegen bof (in hetzelfde vaccin met rodehond en mazelen) niet meer sluitend is. "We moeten ons zeker afvragen of het BMR-vaccin nog voldoende beschermt aangezien er ook patiten geregistreerd zijn die het volledig gevaccineerd gekregen hebben. Misschien moeten we de vaccinatiestatus bijsturen?"Naast deze microbiologische vraagstelling, houden de onderzoekers ook rekening met andere factoren. Zo gaan ze na of er een samenhang bestaat tussen de besmette personen, hoeveel patiten volledig gevaccineerd zijn en hoeveel niet of onvolledig, en ook of alle gemelde gevallen effectief over bof gaan.SerologischDoordat huisartsen de ziekte niet elke dag in hun praktijk tegenkomen, heeft Dr. De Schrijver de artsen op de hoogte gebracht met een brief met nuttige informatie over de ziekte. Zo kunnen de huisartsen de ziekte beter diagnosticeren. De onderzoekers vragen om bof serologisch te documenteren en de gevallen te melden aan het Toezicht Volksgezondheid. Daarnaast kunnen de huisartsen ook overwegen om de vaccinaties van de onmiddellijke omgeving van de patit te corrigeren: "Als er familieleden nog niet of onvolledig gevaccineerd zijn, kan de huisarts bekijken of het zinvol is om de vaccinatie te vervolledigen. Natuurlijk moeten we steeds de pro's en contra's serieus afgewogen worden. Het is zeker niet de bedoeling om iedereen meteen en in het wilde weg te vaccineren."