...

De no-shows leiden niet alleen tot tijdverlies, maar ook tot inkomensverlies: gemiddeld tussen de 100 en 250 euro per week. Bovendien wordt het fenomeen alleen maar groter. Het NSZ stelt een toename van 3% no-shows vast tussen 2017 (5%) en 2019 (8%), ondanks reminders via sms of mail.Volgens de code van de medische deontologie kan een arts een redelijke schadevergoeding eisen van patiënten als hij kan aantonen dat hij schade ondervindt door het niet naleven van de afspraak. De patiënt moet wel op voorhand geïnformeerd worden over die schadevergoeding en in welke omstandigheden van no-show of laattijdig verwittigen die geëist kan worden."Een vierde van de zorgprofessionals factureert meestal of systematisch een schadevergoeding", zo beweert het syndicaat. "Vandaag brengen heel wat zorgverstrekkers in hun wachtkamer een bordje aan met de mededeling dat een niet nageleefde afspraak aangerekend zal worden als de patiënt niet minstens 24 uur voordien verwittigt." Meer dan een derde van de artsen legt nooit een boete op.Uit de enquête blijkt ook dat negen op de tien zorgprofessionals menen dat een duidelijke, wettelijke regeling nodig is om een schadevergoeding vast te leggen voor patiënten die niet komen opdagen."Een uniforme regeling dringt zich op. Eerst en vooral om discussies te vermijden, maar ook omdat bordjes in de wachtkamer met de mededeling dat de niet nageleefde afspraak aangerekend zal worden, niet volstaan om een schadevergoeding af te dwingen", zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ. "Een uniforme regeling garandeert meer respect voor afspraken met artsen en paramedici."