...

Toen de regering begin dit jaar voor Europa een nieuwe besparingsronde moest uitvoeren, werd het budget voor de gezondheidszorg nog eens met 166 miljoen teruggeschroefd. Onder anderen de cardiologen zouden 16 miljoen euro inleveren (bedrag berekend op jaarbasis). Het ECG bij opname zou voortaan deel uitmaken van het toezichtshonorarium. Via een nota moest de Technische Geneeskundige Raad (TGR) dat mogelijk maken.Alternatief voorstelOp de medicomut van 8 juli was er verrassend genoeg plots een alternatief voor het ECG bij opname. Het honorarium zou niet helemaal wegvallen, maar tot de helft teruggebracht worden: van 17,53 euro naar 8,23 euro.De andere helft van de 16 miljoen besparingen moet verwezenlijkt worden door een lineaire vermindering van de tarieven op de andere cardiologieprestaties. Daarvoor kreeg de medicomut de keuze tussen twee voorstellen. Ofwel de honoraria lineair met 3,16% verminderen, inclusief de consultaties. Ofwel de andere prestaties extra verminderen. Cardiologen mogen dan bijvoorbeeld 3,73% minder aanrekenen voor een coronaire stenting.Akkoord op de helling?De minister schrikt er blijkbaar voor terug om het nomenclatuurnummer van het ECG bij 'verblijvende patiënten' volledig te schrappen - zoals nochtans het unanieme advies van de TGR luidde. Maar de alternatieve voorstellen die nu opduiken werden door de vertegenwoordigers van de Bvas van tafel geveegd. Voorzitter Marc Moens stelde dat als de minister het niet eens is met het advies van de TGR, ze dat schriftelijk aan de medicomut moet laten weten. Het probleem voor minister Onkelinx is evenwel dat, wanneer ze het betreffende advies naast zich neerlegt, ze de artsen meteen ook de mogelijkheid biedt het moeizaam bereikte akkoord weer op te zeggen.Verder overleg tussen vertegenwoordigers van de cardiologen en Jo De Cock zou nu voor eerstdaags gepland zijn. Maar het zit dokter Moens én zijn achterban bij de cardiologen meer dan dwars dat, terwijl er geld is genoeg is om alsmaar meer nieuwe hartcentra te openen, de cardiologen opnieuw lineaire besparingen op hun honoraria moeten slikken.