...

De twee artikels dateren van oktober 2013 en stelden het belang van een uitbreiding van de indicatie van statines naar personen zonder een groot cardiovasculair risico in vraag.Als argumenten haalden de auteurs enerzijds aan dat de mortaliteit niet daalt bij patiënten met minder dan 20% risico om binnen de tien jaar een cardiovasculaire aandoening te ontwikkelen. Anderzijds stelden ze bijwerkingen vast bij een aanzienlijk deel van de patiënten die statines innemen (18-20%). Ze kwamen tot die conclusies na een nieuwe analyse van de 'Cholesterol Treatment Trialists' en op basis van gegevens uit een niet-gecontroleerde observationele studie.Dat tweede argument trekken de auteurs nu terug. Hun vergissing is te wijten aan een foute interpretatie van die gegevens, wat niet werd opgemerkt door de uitgevers, noch tijdens de peer review. De vraag of niet beter de twee artikels worden teruggetrokken, in plaats van een deel ervan, wordt nog bestudeerd door een onafhankelijk leescomité en door het ethische commissie van de BMJ.Errare humanum est... dat is hiermee nogmaals bewezen.Het editoriaal in de BMJ kan u hier lezen.