...

Onderzoekers van de University of California kwamen tot die conclusie na analyse van de gegevens van 1.800 vrouwen van wie de moeders op het moment van hun bevalling al hadden deelgenomen aan een grote volksgezondheidsstudie die tussen 1959 en 1967 werd uitgevoerd. De oorspronkelijke gegevens werden ingezameld om het risico op borstkanker te onderzoeken, wat verklaart waarom alleen de dochters in aanmerking kwamen voor de studie. Uiteindelijk is gebleken dat meisjes van wie de moeder tijdens de zwangerschap gerookt had, twee tot drie keer meer risico liepen om op volwassen leeftijd diabetes te krijgen, en dat na correctie voor obesitas en het geboortegewicht. "Als een van uw ouders rookt, bent u niet tegen diabetes beschermd omdat u mager bent", benadrukt dr. Michele La Merrill, de hoofdauteur. Ook roken bij de vader zou op dat vlak een invloed hebben, maar er is meer onderzoek nodig om de invloed van passief roken precies te kunnen bepalen.