...

De revolutionaire test die door de Franse onderzoekers werd ontwikkeld, wordt beschouwd als een wereldpremière en een belangrijke doorbraak op het vlak van invasieve longkanker. De test berust op de opsporing van circulerende tumorcellen (CTC's) in het bloed, de zogenaamde 'schildwachtcellen'. Het team van prof. Hofman is hierin geslaagd door een cohorte van 245 personen zonder kanker te bestuderen, van wie er 168 een risico liepen op longkanker wegens chronisch obstructief longlijden. Bij vijf patiënten van die laatste groep werden aan de hand van de test CTC's gevonden in het bloed, en elk van hen ontwikkelde een tot vier jaar na de test een verdachte nodulus. Ze werden meteen geopereerd en de diagnose van longkanker werd daarna histologisch bevestigd. Een jaar na de operaties was geen enkel teken van recidief zichtbaar, waardoor we mogen aannemen dat de ziekte tijdig uitgeroeid werd. Van de patiënten zonder CTC's ontwikkelde niemand een longnodulus. Uiteraard zijn enkele jaren van follow-up nodig om het risico op recidief uit te sluiten en de test moet nog gevalideerd worden met een nationale multicentrische studie. De auteurs zijn enthousiast maar blijven voorzichtig, en hopen dat dankzij hun test meer patiënten vroegtijdig geopereerd zullen worden.