...

Amerikaanse vorsers hebben monsters van 150 hersens onderzocht van gezonde mensen en van patiënten met geestesziekten van wie meerderen de hand aan zichzelf hadden geslagen. Ze hebben daarbij verschillen in DNA-methyleringsprofiel vastgesteld. Methylering beïnvloedt de expressie van het DNA. Bij de mensen met suïcidegedrag was de expressie van het SKA2-gen significant lager, waardoor dat gen de effecten van stresshormonen zoals cortisol onvoldoende onderdrukt. De expressie van SKA2 was onder meer lager in de prefrontale cortex, de zone die negatieve gedachten remt en impulsieve gedragingen controleert.80 tot 96 procentDe wetenschappers hebben daarna een methode uitgewerkt om epigenetische variaties van het SKA2-gen in het bloed te traceren. Die methode hebben ze uitgetest bij 325 levende mensen met een al dan niet gemuteerd SKA2-gen. Zo zijn ze erin geslaagd om met een precisie van 80% (bij volwassenen) en zelfs 96% (bij de jongste patiënten) te voorspellen wie al zelfdodingsgedachten had gehad of geprobeerd had om een eind aan zijn leven te maken. De vorsers hebben er goede hoop op dat die test over 5-10 jaar zal kunnen worden in de preventie van zelfdoding.