...

De conclusie van deze analyse, die 26 studies en ruim 152.000 deelnemers omvatte, luidt dat bloeddrukverlaging een doeltreffende strategie is ter preventie van cardiovasculaire accidenten bij mensen met een matige vermindering van de glomerulaire filtratiesnelheid. De analyse biedt echter geen grond om bepaalde klassen antihypertensiva te verkiezen boven andere voor de preventie van CV accidenten in geval van chronisch nierlijden. (referentie: Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration ; BMJ. 2013;347:f5680)