...

"Hoewel bloeddruk al decennialang erkend wordt als een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, toont deze studie voor het eerst aan dat screening van de bloeddruk bij jongeren en jongvolwassenen zinvol is", schrijven hoofdonderzoekers Norrina Allen en Donald Lloyd-Jones van de prestigieuze Feinberg School of Medicine aan de Northwestern University (Chicago, VS). "Vandaag houden rekenmodellen voor het voorspellen van het risico op hart- en vaatziekte slechts rekening met momentopnames van de bloeddruk op middelbare of oudere leeftijd. Het verdient aanbeveling om ook de bloeddruk op jongvolwassen leeftijd en de evolutie ervan over de jaren heen mee te nemen in de risicoberekening."25 jaar onderzoekTot die conclusies komen Allen en Lloyd-Jones in het tijdschrift JAMA van 5 februari op basis van de 'Coronary Artery Risk Development in Young Adults' (CARDIA) studie. Deze prospectieve cohortstudie op 4.681 Amerikaanse mannen en vrouwen startte in 1985. Bij de aanvang van de studie bedroeg de leeftijd van de deelnemers tussen de 18 en 30 jaar. Tijdens het studietraject werd hun systole en diastole bloeddruk acht keer gemeten (op baseline en na 2, 5, 7, 10, 15, 20 en 25 jaar). Op het einde van de studie werd bij driekwart van de deelnemers de coronaire calciumscore (Agatston score) bepaald. Volgens de auteurs is een hoge coronaire calciumscore een valabele biomerker voor kransslagaderverkalking en is de score sterk gecorreleerd met het risico op hartinfarct.Vroegere preventieAllen en Lloyd-Jones raadden dan ook aan om licht verhoogde bloeddruk op jonge leeftijd en/of een patroon van stijgende bloeddruk bij het ouder worden, ernstig te nemen en vroeger met preventie te starten. Levensstijlaanpassingen, meer bewegen en/of dieet zijn een eerste reeks maatregelen, maar ook medicatie op jongere leeftijd sluiten ze niet uit. "Medicatie kan de bloeddruk snel omlaag brengen", stelt Lloyd-Jones, "maar we kunnen de tijd niet terugdraaien: de schade die een hart gedurende jaren heeft ondergaan als gevolg van verhoogde bloeddruk valt nauwelijks te herstellen met medicatie." Allen, N.B. et al., Blood Pressure Trajectories in Early Adulthood and Subclinical Atherosclerosis in Middle Age, JAMA. 5 februari 2014;311(5):490-497. doi:10.1001/jama.2013.285122.U leest hier meer over in Artsenkrant van vandaag.