...

Door de donorcentra zaterdag open te houden, wil Rode Kruis Vlaanderen mensen die in de loop van de week maar moeilijk tot in een centrum raken, in het weekend de kans geven toch hun steentje bij te dragen.Bloed en plasma geven redt levens. Het begin van de zomer is ook een goed moment om de reserves wat aan te vullen. Want tijdens de vakantiemaanden staat bloed of plasma doneren wat minder bovenaan op het prioriteitenlijstje van de mensen die dat anders regelmatig doen.Rode Kruis Vlaanderen heeft vier zaterdagen in het jaar gekozen, waarop de centra open blijven. Het moment dat die vallen, is strategisch gekozen met min of meer een vast interval.De volgende zaterdag dat de donorcentra open zullen blijven, valt in september. En de keer daarna is in december - de periode van de feestdagen en van lange weekends. De centra bleven zaterdag al eens open in maart van dit jaar: vier open zaterdagen per jaar is het doel.Op 14 juni houdt de Wereldgezondheidsorganisatie traditioneel World Blood Donor Day, om aandacht te vragen voor deze belangrijke levensreddend gift. En om dank te betuigen aan de vele donors die belangeloos geregeld wat bloed of plasma afstaan.Waarom 14 juni? Dat is de verjaardagsdag van dokter Karl Landsteiner die het ABO-bloedgroepsysteem ontdekte en vervolgens de Nobelprijs won.