...

De 15 betrokken wachtposten kregen elk 50.000 euro om gedurende drie maanden de wachtpost 's avonds en 's nachts in de week open te houden. Dat om overbelasting van huisartsen tijdens de covidcrisis tegen te gaan. Op de Nationale Commissie van 8 juni werd besloten deze projecten te evalueren. Voorlopig zou er geen verlenging komen. Er is een budgettair probleem - er is geen geld om de wachtposten tot het eind van het jaar open te houden. AADM/Domus Medica berekent dat het 200.000 euro kost om in een wachtpost een heel jaar lang de dienst in de week te verzekeren. Het noemt dat peanuts. Het gaat evenwel om 15 wachtposten nu, en er zijn in totaal tussen de 60 en de 70 wachtposten.Waar komt het geld voor de 15 projecten vandaan? We kregen twee verschillende antwoorden op die vraag. Volgens Kartel-voorzitter Reinier Hueting komt het geld uit het budget dat het akkoord artsen- ziekenfondsen opzij zet voor experimenten om wachtposten in de week open te houden - een bedrag van 1,5 miljoen euro. "Er was in de lijst van noodmaatregelen tijdens de covidcrisis één miljoen euro gereserveerd voor de huisartsenwachtposten. Maar tot mijn verrassing leer ik nu dat dat budget moet dienen voor persoonlijk beschermingsmateriaal, en dat het openhouden van de wachtdiensten in de week gebeurt met het geld voor de experimenten. Dat hadden we zo niet begrepen." Volgens Hueting is nu de helft (750.000 euro) van het beschikbare geld op. Maar volgens Marc Moens (Bvas) slaat dokter Hueting de bal mis. Dokter Moens houdt vol dat men de pot voor de experimenten nog niet heeft aangesproken. Het geld komt wel degelijk uit de lijst van de noodmaatregelen in het KB 20. "Als de wetgever die periode wil verlengen dan moet hij dat doen met een nieuw genummerd KB. Maar dan wel in de context van covid-19. Het mag geen trucje zijn om de weekwacht zomaar te verlengen."