...

In de meeste Europese landen wordt de huisartsgeneeskunde gezien als een apart specialisme. Huisartsen staan wettelijk gezien op gelijke voet met pakweg cardiologen of internisten.In vier Europese landen is dat nog niet het geval: Oostenrijk, Zwitserland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.De Europese huisartsenorganisatie UEMO wil daar nu verandering in brengen. Ze kan ervoor zorgen dat er een Europese richtlijn komt die de lat in alle lidstaten gelijk legt: huisartsen zouden nergens nog gezien kunnen worden als een mindere soort van arts.De UEMO vertegenwoordigt meer dan 40% van de lidstaten - en als 40% van de lidstaten om een Europese richtlijn verzoeken, moet de Commissie daarop ingaan. De leden van de UEMO zijn het unaniem eens over de noodzaak van zo'n richtlijn.Maar als de richtlijn er volgend jaar inderdaad zou komen, hebben de Britse artsen er wellicht niets meer aan. De Brexit ontneemt hen nu dit doorslaggevend argument.De Britse GP's zullen er zich evenwel niet bij neerleggen. Op de Annual Research Meeting die twee weken geleden plaatsvond, bundelden de RCGP (Royal College of General Practioners) en de BMA (Britis Medical Association) nog hun krachten om de erkenning van huisartsgeneeskunde als specialisme er in Groot-Brittannië door te krijgen.Zonder de erkenning als specialist komen huisartsen die in Groot-Brittannië de stiel leerden maar moeilijk aan de bak in landen die huisartsgeneeskunde wel zien als een specialisme.Maar het probleem is ruimer. Het huisartsenberoep wordt gewoon te weinig op waarde geschat, vinden de GP's.De Britse vertegenwoordigster in de UEMO, dr. Mary McCarthy zegt: "Wij [huisartsen] zijn specialisten in een onmisbaar en lastig praktijkdomein, en we ondervinden grote moeilijkheden om mensen te rekruteren om onze rangen te versterken. Erkenning als specialisme zou een opwaardering van onze status in deze praktijkbranche inhouden, en ons op één lijn brengen met Europa."Bron: Pulse (www.pulsetoday.co.uk)