...

BPA kan bij pasgeborenen van het mannelijke geslacht een hormoon van de testes aantasten, wat zich kan vertalen in cryptorchisme. BPA wordt op grote schaal gebruikt in plastic, conserven, blikjes en pasta's die tandartsen gebruiken. 'Op zich mag deze studie niet worden beschouwd als een definitief bewijs van cryptorchisme door milieuoorzaken, maar ze wijst voor de eerste keer bij de mens op een verband dat als cofactor aan dit verschijnsel kan bijdragen', legt hoofdauteur prof. Patrick Fenichel (Nice) uit. Deze studie werd deze week gepresenteerd op het 95e congres van de Endocrine Society in San Francisco.