...

Artsen staan nog erg terughoudend tegenover biosimilars, zo bleek vorige week op een symposium in het Parlement. Koepelvereniging Febelgen wil daar verandering in brengen.België moet meer gebruik maken van biosimilars zodat meer patiënten behandeld kunnen worden zonder dat de uitgaven ontsporen, vindt Febelgen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilaire geneesmiddelenindustrie. Biosimilars zijn immers een goedkoop alternatief voor biologische geneesmiddelen waarvan het patent is afgelopen. Ze zijn vergelijkbaar met generische geneesmiddelen, die een alternatief zijn voor chemische geneesmiddelen zonder patent. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) garandeert hun veiligheid en kwaliteit.Correcte informatieFebelgen vindt dat artsen, ziekenhuizen en het Riziv meer moeten kiezen voor biosimilars, omdat zo meer patiënten behandeld kunnen worden zonder dat de uitgaven voor de ziekteverzekering ontsporen. Momenteel zijn er drie biosimilars op de Belgische markt, maar die worden amper gebruikt - anders dan in sommige andere landen. "Er zijn meerdere problemen", zegt woordvoerder Olivier Remels van Febelgen. "Artsen krijgen geen juiste informatie. We zien nu hetzelfde gebeuren als enkele jaren geleden toen de generieken hun intrede deden. Toen werd ook twijfel gezaaid over hun kwaliteit en veiligheid. Het is niet verwonderlijk dat artsen dan aarzelen om ze voor te schrijven. Bovendien bemoeilijkt de Belgische overheid soms ook zelf de toegang tot de markt door bij de terugbetalingsprocedure bijkomende eisen te stellen." Sprekers op het symposium ijverden daarom voor meer correcte informatieverstrekking, zowel door bedrijven als door de overheid. Ook moet de overheid de procedure vergemakkelijken om producten op de Belgische markt toe te laten nadat het EMA ze heeft goedgekeurd.Incentive?De markt van biosimilars is met een jaarlijkse groei van 20 procent het snelst groeiende segment van de farmaceutische industrie, zo bleek verder op het symposium. Meer dan 200 producten zijn nu op de markt en 300 zitten nog in de klinische fase. In 2013 verliezen veel biofarmaceutische originelen hun brevet. Volgens de schattingen zou de top 10 van geneesmiddelen in 2016 maar liefst zeven biologische geneesmiddelen bevatten.Tijdens het panelgesprek werd ook nog doorgeboomd over de terughoudendheid van artsen en ziekenhuizen wat biosimilars betreft. "Wij hebben geïnvesteerd in biosimilars, maar we blijven met een gigantische stock zitten omdat artsen geen enkele reden hebben om op dit moment een biosimilar voor te schrijven", vertelde een van de toeschouwers, een vertegenwoordiger van een farmabedrijf. "In het buitenland werkt het, hier niet. De ziekenhuizen en de artsen twijfelen. Zij hebben een soort van 'incentive' nodig vooraleer ze de stap zullen zetten. Wanneer komt die er?" Maar die vraag bleef onbeantwoord.