...

Catherine Rutten, ceo van pharma.be, stelt: "België bezit een juweel waar het weinig mee uitpakt: haar farmaceutische ondernemingen! Als federatie pleit pharma.be voor een algemeen en duurzaam beleid dat alle schakels van een geneesmiddel ondersteunt - van O&O, klinische studies en productie tot de marktintroductie. Deze algemene benadering en duurzaamheid zijn onontbeerlijk voor onze sector en zorgen helaas voor een bron van ongerustheid. Het platform Biopharma beantwoordt dan ook aan onze nood aan samenwerking en overleg met de politieke autoriteiten. Pharma.be wenst dat dit overleg op hoog niveau verankerd wordt."