...

Hypertensie blijft wereldwijd de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor vroeg overlijden. 13% van alle sterfgevallen in de wereld heeft te maken met hoge bloeddruk. De gemeenschappelijke richtlijnen waarover hoger sprake, werden in 2003 geïntroduceerd. Die van Milaan worden tegelijk in het Journal of Hypertension, het European Heart Journal en in Blood Pressure gepubliceerd. De nieuwe richtlijnen werden ontwikkeld onder leiding van prof. Giuseppe Mania (vertegenwoordiger van de ESH) en onze landgenoot Robert Fagard (vertegenwoordiger van de ESC). Ze omvatten bijgestelde definities van hypertensie, aangepaste aanbevelingen voor de behandeling en een oproep aan de artsen om proactiever een behandeling in te stellen.