...

Genitale verminking bij vrouwen is nochtans al dertig jaar een misdaad, nadat in 1985 de Prohibition of Female Circumcision Act van kracht werd. Die wet werd in 2003 uitgebreid met verminkingen die Britse burgers in het buitenland laten aanbrengen, zo brengt het British Medical Journal ons in herinnering. Er zijn in dezen echter nog nooit vervolgingen tot een goed einde gebracht. En dat terwijl naar schatting jaarlijks ruim 20.000 meisjes jonger dan 15 jaar op Britse bodem het slachtoffer worden van genitale verminking.