...

Dokter Pol Popadinec stelde op een ochtend een overlijdensattest op voor zijn 90-jarige patiënt die de avond voordien was overleden. Het ziekenfonds weigerde echter de terugbetaling. "Moeten wij dan voortaan een overlijdensattest opstellen vóór de patiënt doodgaat?", vraagt de Waalse huisarts zich verontwaardigd af. Zo'n vaart loopt het niet, garandeert het Riziv. Dokter Popadinec schetst de situatie. "Op 7 maart, 's avonds laat - het was 23u30 - overlijdt de patiënt. Zijn kleindochter, een verpleegkundige, verzorgt zijn toilet. De volgende ochtend, op 8 maart om 7 u, kom ik het overlijden vaststellen."Maar dat is te laat, stelt het ziekenfonds, dat de dokter de raad geeft om het attest dan maar te antidateren op 7 maart."Dus als ik het goed begrijp, moet ik valsheid in geschrifte plegen wil ik het honorarium ontvangen voor een verplichte prestatie. De wet heeft deze situatie immers niet voorzien. Moeten wij dan voortaan een overlijdensattest opstellen vóór de patiënt doodgaat?"Bezoek volstaatHet Riziv legt uit dat de weigering tot terugbetaling door het ziekenfonds strikt juridisch wel te verklaren is, om twee redenen:1. De vaststelling van een overlijden is een prestatie die wordt gevraagd door de overheid maar die normaal gezien niet mag worden terugbetaald door de verzekering (art. 2 van het reglement van 28-07-2003).2. Vanuit het standpunt van de verzekering maakt het overlijden een einde aan het bestaan van de verzekerde. Maar gezien de specifieke situatie op menselijk vlak en om te vermijden dat de prijs van deze prestatie ten laste komt van de nabestaanden, wordt op basis van de jurisprudentie die het Riziv al jarenlang heeft opgebouwd algemeen aanvaard dat de huisarts zijn bezoek aan de patiënt voor het vaststellen van een overlijden attesteert met één van de codes voor een huisbezoek. "In de overgrote meerderheid van de gevallen stelt dat geen enkel probleem", luidt het bij het rijksinstituut.Waarvan akte.