...

Gezondheidseconoom Lieven Annemans (Ugent) en prof. Lieve Brochez (UZ Gent) namen de kosten van huidkanker onder de loep én de kosteneffectiviteit van secundaire preventie van huidkanker."Huidkanker kost onze maatschappij vandaag 114 miljoen euro op jaarbasis. Indien trends zich voortzetten zal het aantal huidkankers over 20 jaar met factor 3 stijgen", klinkt het. Annemans en Brochez schatten de geprojecteerde kost van huidkanker binnen 20 jaar op 5,9 miljard euro.De primaire preventie (het vermijden van blootstelling aan UV-stralen) kan 1.100 levens redden (indien de preventiemaatregelen een impact hebben na 10 jaar) én 300.000.000 euro besparen, stellen de onderzoekers. Het vroeg opsporen van bestaande kankers kan dan weer 1.250 levens redden.Verder blijkt dat screening behandelingskosten induceert en duurder uitkomt dan niet screenen. "Maar de kosteneffectiviteit is binnen de maatschappelijke grenzen." Het resultaat zou overigens beter zijn bij vrouwen beter wegens de hogere incidentie van melanoma.Huidkanker is een van de meest frequente en snelst stijgende vormen van kanker. In 2012 waren er 2.511 nieuwe diagnoses van maligne melanoom en werden er 27.489 niet-melanoom huidkankers (de meer frequente en minder dodelijke types) geregistreerd in België. De analyses naar primaire preventie door protectie tegen ultraviolette straling zijn nog lopende.Meer info op www.kanker.be/huidkanker en www.kanker.be/huidkankers-­non-­melanomen.