...

Onderzoekers van de University of Illinois in Chicago kwamen tot die conclusie nadat ze ratten op 'puberleeftijd' gedurende twee opeenvolgende dagen alcohol hadden gegeven, en daarna gedurende twee dagen water. Die sequentie herhaalden ze twee weken lang. De auteurs zagen dat de knaagdieren die verplicht waren tot bingedrinken, op volwassen leeftijd spontaan de voorkeur gaven aan alcohol boven water. Die ratten vertoonden ook meer stress, zelfs als ze niet onder invloed van alcohol waren. Bij onderzoek van de amygdala ontdekten de wetenschappers ook blijvende epigenetische veranderingen in de hersenen, meer bepaald wijzigingen van eiwitten, van de histonen en van HDAC2, die een rol spelen bij de manier waarop het DNA wordt opgerold. Die veranderingen zijn overerfbaar en verminderen de capaciteit van de hersenen om nieuwe verbindingen te maken tussen de neuronen, wat nodig is in de puberteit. Dat verstoort rechtstreeks de maturatie van de hersenen en verhoogt het angstgevoel bij volwassenen. Gelukkig is dat fenomeen mogelijk niet onomkeerbaar. De onderzoekers gaven de ratten een antikankermiddel dat de werking van HDAC2 blokkeert, en dat herstelde de expressie van de genen die nodig zijn voor de vorming van synapsen. Daardoor werden de dieren minder angstig en minder afhankelijk van alcohol.