...

Het budget wordt telkens op het eind van het jaar in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, maar midden het jaar volgt traditiegetrouw een correctie. Dit jaar moest het initiële bedrag van 7,62 miljard euro worden opgetrokken omdat in mei van dit jaar de spilindex werd overschreden. Budgetten worden geïndexeerd vanaf 1 juni.Ook komt er nog eens 6,68 miljoen euro bij het budget in uitvoering van het 'masterplan internering'. De mededeling van de ministerraad vermeldt niet de verdeling tussen algemene ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen maar normaal gaat 16% van dit budget naar de psychiatrische ziekenhuizen.Niet afgerond, op de euro na, bedraagt het bedrag 7.673.294.744 euro.