...

Zorgnet Vlaanderen voerde een enquête uit bij 36 ziekenhuizen - dat is tweederde van de Vlaamse algemene ziekenhuizen. Voor het boekjaar 2013 waren de resultaten van 35 ziekenhuizen bekend, en 15 daarvan sloten af met een tekort van tussen 0 en -2%, een verdubbeling in vergelijking met 2012. Maar drie ziekenhuizen boekten een overschot van meer dan 2% - in 2012 waren dat er nog negen.Voor 2014 begroten acht van de 36 ziekenhuizen een negatief resultaat, 14 rekenen op een marge van 0 tot één procent. Maar één ziekenhuis denkt een marge te hebben tussen de twee en de vijf procent. De minste tegenslag of een bijkomende besparingsronde zal hard aankomen en nog meer ziekenhuizen in het rood duwen, waarschuwt Zorgnet Vlaanderen.Half werk Peter Degadt trekt in de media aan de alarmbel. "Posten waarop er overschotten geboekt werden waren vooral die met technische prestaties: de laboratoria, de beeldvorming, de apotheek,... Daarop heeft de overheid bespaard. Andere posten die te maken hebben met het ziekenhuisverblijf of met de verzorging vertonen deficits." Doordat overschotten op technische prestaties wel worden afgeroomd maar er geen extra financiering komt voor de verlieslatende onderdelen, zitten de ziekenhuizen nu op het tandvlees - aldus Degadt in De Ochtend.Degadt vreest blijkbaar dat de discussie over de ziekenhuisfinanciering op de lange baan wordt geschoven. "Daarin blijft de overheid in gebreke", klaagt hij aan. "Er is geen politiek moed. We zitten overigens in een politiek dode periode."