...

Myopie komt dus almaar vaker voor in Europa, al heeft het fenomeen nog niet dezelfde omvang bereikt als in China, waar de prevalentie van myopie in zestig jaar gestegen is van minder dan 20% tot meer dan 90%. Uit deze meta-analyse blijkt ook dat het percentage myopie dubbel zo hoog is bij mensen die hogere studies hebben gedaan als bij mensen met een korte opleiding. Let wel: myopie wordt niet veroorzaakt door lezen. Gretige lezers die af en toe naar buiten gaan, blijven gespaard van de ware epidemie van myopie die in de geïndustrialiseerde landen woedt. Volgens de auteurs van deze studie zijn ook de toename van de tijd die voor het scherm (televisie, computer, smartphone) wordt doorgebracht, de tijd besteed aan studeren of gewoon het simpele feit van binnen te werken in plaats van buiten in het daglicht evengoed risicofactoren. Ook genetische factoren, de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap en de economische toestand zijn mogelijke verklaringen voor de onrustwekkende toename van dit fenomeen.