...

In een studie bij autistische kinderen van 4 tot 8 jaar is aangetoond dat het cognitieve functioneren bij autistische kinderen die tevens ADHD hebben minder goed is, dat die kinderen meer sociale stoornissen vertonen en dat ze zich minder goed aanpassen dan kinderen die "alleen" autistisch zijn. De auteurs concluderen dat verder onderzoek vereist is om een efficiënte behandeling te vinden voor autistische kinderen met ADHD. (referentie: Rao PA et al. Autism. 2013;doi:10.1177/1362361312470494)