...

Dat laten het Inter-universitair Centrum voor huisartsgeneeskunde, de profs huisartsgeneeskunde van de vier academische centra, het Haio- overlegplatform 't HOP en de vertegenwoordigers van de praktijkopleiders Overstag niet zonder trots weten. De 390 nieuwe huisartsen-in-opleiding beginnen aan een goed gestructureerde opleiding van drie jaar, zo luidt het. In totaal zijn er nu, gespreid over drie jaar, circa 950 nieuwe huisartsen in aantocht. "Bijna één op de vijf huisarts- praktijken in Vlaanderen is bij deze opleiding betrokken", aldus de mededeling. Precies die goede samenwerking tussen academici en werkveld vormt volgens universiteiten, Haio's en opleiders één van de succesfactoren. Huisartsen in spe volgen gedurende zes maanden een ziekenhuisstage en worden extra voorbereid op samenwerking met de ziekenhuizen en de medische specialisten. "Op die manier stimuleren we effectief en van onderuit geïntegreerde zorg over de verschillende echelons heen." De nieuwe lichting huisartsen is overigens broodnodig. De gemiddelde leeftijd van de actieve huisartsen stijgt snel, liefst een kwart is ouder dan 65. "Het grote aantal huisartsen in opleiding vormt een geruststelling voor de bevolking en het beleid. Deze nieuwe generatie is cruciaal voor een kwalitatieve zorgverlening aan individuele patiënten en aan de gehele bevolking." Huisartsen vormen de spil van ons zorgsysteem. Ze werken bovendien goedkoop. Van alle medische hulpvragen - covid-19-patiënten incluis - komt 95% eerst bij de huisarts terecht. Voor een overzienbare prijs verstrekken huisartsen dus het grootste deel van de zorg. Toch slorpen ze slechts 5% van het gezondheidsbudget op, een fractie van de veel duurdere ziekenhuiszorg. Essentieel is overigens dat zorgverleners ook tijdens de huidige pandemie gewone medische basiszorg blijven verstrekken. Want zorg voor chronische zieken en ouderen loopt uiteraard gewoon door. Mensen ontwikkelen immers nog steeds hart- en vaatziekten en kanker of worden `s nachts en in het weekend ziek. Met of zonder pandemie, huisartsen zijn hiervoor essentieel. "Ze verstrekken op een efficiënte en kwalitatief goede manier basiszorg. Daarin investeren rendeert op lange termijn. Het genereert duurzame en 'waarden-volle' effecten voor alle burgers", zo luidt het tot slot.