...

Het aantal Franse artsen in België steeg in die periode met 42%. Volgens cijfers van het artsenblad Le Quotidien du Médecin waren er eind 2011 liefst 876 Franse artsen in ons land aan de slag. Ze vormen daarmee de grootste groep, met 8% van het totale aantal.Ze worden op de voet gevolgd door de Nederlanders, die er tussen 2007 en 2010 met 31% op vooruitgingen. Ook de toename van het aantal Roemeense artsen valt op: een vervijfvoudiging op vijf jaar tijd: van 120 in 2007 naar 665 in 2011. Ook Griekse artsen vinden steeds vlotter de weg naar ons land: van 95 in 2007 naar 204 in 2011 (maal 2,14).Een gelijkaardig beeld is bij de verpleegkundigen merkbaar. Sinds 2007 werken er steeds meer Franse, Nederlandse, Roemeense, Congolese, Libanese en Poolse verpleegkundigen in de Belgische ziekenhuizen.Weg uit ons landKamerlid Logghe ziet in die evolutie een dubbel probleem: "De migratie van medisch personeel uit Oost- en Zuid-Europa en Afrika heeft een ontegensprekelijke invloed op de kwaliteit van onze geneeskunde. Bovendien draagt het vertrek bij tot de zwakke gezondheidssystemen in landen met een laag inkomen en is het een wezenlijke bedreiging voor het behalen van de internationale gezondheidsdoelstellingen."De Bvas van zijn kant wijst op het aantal Belgische artsen dat ons land verlaat om in het buitenland aan de slag te gaan: tussen 2008 en 2011 waren dat er gemiddeld 469 per jaar. "Het is misschien eens interessant om na te gaan waarom zo veel medische expertise en knowhow ons land verlaat", stelt het syndicaat.