...

Wanneer in 2009 het zorgtraject diabetes startte, had men het budget daarvoor berekend op 60.615 type 2-patiënten. Achteraf werden daarvan 1.800 patiënten geconverteerd naar een zogenaamd 'programma educatie en zorg'.Niet helemaal een succesHet aantal zorgtrajecten diabetes liep sterk op in 2010 en 2011, maar bleef ver onder het aanvankelijk vooropgezette doel. In 2012 werden nog 8.623 nieuwe contracten afgesloten door huisartsen (*) - in 2013 waren dat er dus een goede 700 minder. Deze cijfers komen uit de boekhoudkundige audit van het Riziv voor het jaar 2013.In totaal werden er sinds 2009 met type 2-patiënten 38.666 contracten afgesloten, maar er liepen nog 32.276 trajecten in het eerste, tweede, derde of vierde jaar.De forfaitaire honoraria voor huisartsen én specialisten voor deze lopende trajecten kostten het Riziv in 2013 in totaal 5,5 miljoen euro tegen 4,7 miljoen in 2012.Zorgtraject nierinsufficiëntieBij het zorgtraject nierfalen werd oorspronkelijk gerekend op 5.010 contracten, maar in 2009 werden er (vanaf 1 juni) al ruim over de 4.000 contracten afgesloten. In 2013 werden er nog 4.470 nieuwe zorgtrajecten nierinsufficiënten gestart, in totaal liepen er daarmee in dat jaar 19.464 trajecten. Het totale aantal zorgtrajectcontracten dat sinds 2009 werd afgesloten met nierpatiënten bedroeg zo 25.662.Het Riziv betaalde aan huisartsen en specialisten in 2013 voor 3,3 miljoen euro forfaitaire honoraria uit voor de zorgtrajecten nierinsufficiëntie. Dat loopt ook ieder jaar wat op, in 2012 moest de ziekteverzekering daarvoor drie miljoen uittrekken.DiabetespasOver het programma 'educatie en zorg' bevat de audit geen (aparte) cijfers meer.Een blijver is de diabetespas. Toen hiermee begonnen werd in 2006 werden er meteen 10.000 diabetespassen verstrekt. De laatste jaren zijn er meer dan 40.000 patiënten met zo'n pas en hun aantal blijft nog lichtjes groeien. In 2011 werden er 40.204 diabetespassen verstrekt , tegenover 42.411 in 2013 .(*) De aantallen die de Riziv-audit vermeldt lopen lichtjes uiteen voor huisartsen en specialisten.