...

Het Riziv reageert zo op het artikel '65 tienerzwangerschappen minder door gratis pil' in Artsenkrant van 5 februari. We baseerden ons voor dat artikel op de cijfers die aan het Verzekeringscomité werden voorgelegd als argument om de gratis anticonceptie voor tieners op te nemen in de reguliere terugbetaling. Tot vandaag is die terugbetaling een experiment, betaald uit de administratiekosten. "Om de impact van de gratis anticonceptie voor jongeren correct in te schatten, zou je ook moeten berekenen hoeveel abortussen door de gratis pil vermeden werden", schreven we toen. En daar komt het Riziv nu ter hulp.De nieuwe cijfers die we kregen toegestuurd, voegen niet alleen het aantal vermeden abortussen toe. Het Riziv verruimt in één moeite ook de leeftijdscategorie tot vrouwen min 21 en trekt de berekening door over vijf jaar, namelijk van 2007 tot en met 2011 (in plaats van drie jaar in het document van het Verzekeringscomité). De vraag is of je bij 20 en 21-jarigen nog van tienerzwangerschappen mag spreken, maar dat terzijde.Hoe dan ook, dankzij de maatregel van gratis anticonceptie registreerde het Riziv op vijf jaar tijd 355 'tienerzwangerschappen' minder (van 4.004 tot 3.649), zo blijkt uit de verdere analyse. Voeg daar de 415 abortussen bij die over dezelfde periode om dezelfde reden vermeden konden worden (-10,8%), en het totaal aantal vermeden 'tienerzwangerschappen' komt op 770.Voor wie de cijfers in hun totaliteit wil: het totale aantal zwangerschappen bij min 21-jarigen daalde van 7.842 in 2007 tot 7.072 in 2011. Dat is een daling met bijna 10%.Het artsensyndicaat Bvas reageert hoogst verbaasd op de nieuwe wending in het verhaal. "Het Verzekeringscomité diende een advies uit te brengen op basis van 65 vermeden zwangerschappen in 2007, 2008 en 2009. Nu blijkt dat er exact één week later plots meer cijfers bekend zijn", schudt Marc Moens meewarig het hoofd.Voor spek en bonen"Plots verandert het Riziv de gehanteerde definitie en voegt men nieuwe cijfers bij over bevallingen in 2010 en 2011. Alweer een indicatie dat het Verzekeringscomité er voor spek en bonen bijzit. Ongeacht wat ze ons daar voorschotelen, drijft minister Onkelinx toch haar wil door. Is er iemand die kan aantonen dat er een causaal verband is tussen de gratis pil en de daling van het aantal abortussen? Neen, dat is onmogelijk. Die -10,8% kan ook toeval zijn."Peter Backx