...

De resultaten kaderen binnen een masterproef van Lennart De Jager (VUB) over geweld tegen artsen vanwege patiënten. Professor huisartsgeneeskunde Dirk De Vroey begeleidde de studie. In de cijfers viel hem vooral op in welke mate agressie- of geweldincidenten blijven hangen bij de artsen-slachtoffers. Zo ondervonden artsen die de voorbije twaalf maanden slachtoffer werden van agressie of geweld binnen de arts-patiëntrelatie, nadien vooral stress (31,0%), een onveiligheidsgevoel (23,8%), angst (16,8%), slaapproblemen (12,8%) en een laag zelfvertrouwen (10,9%). "Toch gaf 44% van de respondenten aan geen klachten te ondervinden", zegt Lennart De Jager. Vrouwen ondervonden iets vaker stress dan mannen (33,8% tegenover 27,5%). Voor mannen leverde het vaker een belemmering van goede medische zorg op (11,7% tegenover 7,5%). Opvallend: hoewel oudere artsen en artsen wiens hoofdactiviteit buiten het ziekenhuis ligt minder vaak met agressie te maken kregen, waren de problemen als gevolg van een daad van agressie wel ernstiger. Lees Artsenkrant van 23 juni 2017 voor een volledig verslag van de enquête.