...

Dat alles blijkt uit een nieuwe studie van Febelgen. De nieuwe generische geneesmiddelen die in 2015 en 2016 op de markt kwamen, behandelen zeer uiteenlopende ziekten en aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, bepaalde psychosen, hypertensie, astma, depressie, osteoporose enz. Alle generische geneesmiddelen samen zijn goed voor een besparing van 1,7 miljard op een geneesmiddelenbudget van 4,1 miljard, aldus de koepelorganisatie. Afgevaardigd bestuurder van Febelgen Joris Van Assche is blij dat minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) het gebruik van 'goedkope' geneesmiddelen verder wil aanmoedigen. Van Assche: "Al in mei 2016 was 52% van de voorgeschreven geneesmiddelen goedkoop. Daarnaast werd in 16% van de gevallen nog steeds een duur medicijn voorgeschreven terwijl er een 'goedkoop' alternatief voorhanden was. In theorie had dus rees in 2016 68% van de voorgeschreven geneesmiddelen goedkoop kunnen zijn." Sinds 1 januari worden huisartsen geacht minstens 60% goedkope medicijnen voor te schrijven."Door nu 60% als target te plaatsen voor 2017, bewandelt de minister de weg van de geleidelijkheid. Dat juichen we toe," stelt Van Assche. Febelgen wijst erop dat de komende jaren de mogelijkheden om 'goedkoop' voor te schrijven toenemen omdat het aantal merkgeneesmiddelen waarvan het octrooi verstrijkt voortdurend stijgt. In 2017 alleen al zou het gaan over 30 nieuwe generische geneesmiddelen.